درباره ما

 

 

این شرکت تولیدی با محصولی به نام دقت پلاست ماهان ، به منظور تولید محصولات با کیفیت و با هدف تامین خواسته های مشتریان˛افزایش رضایتمندی˛ایجاد وفاداری و برآورده کردن کلیه الزمات قانونی و مقرراتی مشتریان ˛ اقدام به استقرار نظام مدیریت کیفیت نموده و سیاستها و برنامه های خود را بر اساس محور های اصلی زیر استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثر بخش آن می داند.

–          تامین رضایت مشتریان به منظور تحقق کامل خواسته آنها

–          بهبود مستمر کیفیت محصولات از طریق بهبود روشهای تولیدی و کنترلی

–          افزایش سهم بازار˛تقویت و ارتقاء برند شرکت

–          توسعه منابع انسانی˛رضایت کارکنان و افزایش آموزش های کارآمد

–          توسعه تامین منابع مالی و مدیریت هزینه ها

–          توسعه سیستم های اطلاعاتی و مدیریتی

زیبایی منازل شما را تضمین میکنیم

تولید انواع دیوار پوش

بهترین کیفیت در تولید انواع دیوارپوش

تولید ماربل شیت

بهترین کیفیت در تولید ماربل شیت

تولید انواع تایل سقفی

بهترین کیغیت در تولید انواع تایل سقفی

مشتریان ما