تماس با ما

آدرس کارخانه :
خراسان رضوی – چناران – شهرک صنعتی – فاز2 – صنعت 26 – قطعه

09158725199

واحد بازاریابی

09158725199

واحد فروش

تماس با ما

کارخانه دقت پلاست